Náklonnost × náklonost

Podstatné jméno náklonnost vyžaduje psaní dvou „n“. Jedná se o slovo, které vzniklo od slova naklonit, být něčemu nakloněn (projevovat souhlas, přízeň).

Základem slova je tak „naklon“ a k němu je následně připojena přípona –nost (náklon+ nost), čímž dojde ke zdvojení písmene „n“. Označujeme tak buď přirozený sklon k něčemu, nebo projevování sympatií a zájmu.

Příklady:

Již od dětství projevoval náklonnost k hudbě.

K té osobě jsem cítil náklonnost hned od našeho prvního setkání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému