Liknavost × lyknavost

V současném jazyce sice již není tento výraz příliš hojně užíván, ale určitě je vhodné se slovem seznámit a umět ho správně napsat.

Pravopisně správná je pouze podoba liknavost. Při zdůvodnění lze vycházet z faktu, že se nejedná o vyjmenované ani příbuzné slovo, není tedy důvod psát „y“. Může nám pomoci samozřejmě i původ slova.

Základem výrazu liknavost je staročeský výraz „liknovati se“, který se užíval ve smyslu zdráhat se, váhat, štítit se, vyhýbat se apod., i zde vidíme „i“. Dnešní význam slova je podobný, liknavost je synonymem pro váhavost, pomalost, zdlouhavost atp. I příbuzné přídavné jméno liknavý píšeme s „i“.

Příklady:

Nevím, jestli je dobré spolupracovat zrovna s ním, vadí mi ta jeho liknavost při práci.

Banky si musí dávat pozor na liknavé věřitele.

Pošli tento příspěvek svému blízkému