Den matek × den Matek × Den Matek

Problematika velkých písmen se opakovaně dostává na přední příčky v žebříčkách chybovosti v českém pravopise. Obecně je možné definovat několik zásad, které nám mohou pomoci při rozhodovaní o psaní velkého nebo malého počátečního písmene.

Co se týče víceslovných názvů, zpravidla platí, že první slovo víceslovného názvu je nutné napsat s velkým počátečním písmenem. V tomto případě lze vyhodnotit inkriminované spojení jako víceslovné, navíc se jedná o významný den, který má v naší kultuře svou tradici a má též pevně dané datum (děje se opakovaně, vždy druhou květnovou neděli). Právě proto, že se jedná o oficiální název, je nutné napsat první slovo tohoto víceslovného názvu s velkým počátečním písmenem, píšeme tedy Den matek.

Oproti tomu slovo matka je zde bráno jako obecné pojmenování, nejedná se o vlastní jméno a není třeba tedy psát velké počáteční písmeno. Stejně tak budeme postupovat v obdobných případech, např.: Mezinárodní den žen, Den díkůvzdání, Den české státnosti, Světový den bez tabáku, Svátek práce apod.

Jiná situace nastane v případě, že se bude jednat o obecnou událost, která není nijak zakotvena v kalendáři, zpravidla se neopakuje., např.: den otevřených dveří, rektorský den, sportovní den apod. Zde se nejedná o oficiální názvy, proto píšeme všechna počáteční písmena malá.

Příklady:

Na výtvarné výchově jsme vyráběli květinové ozdoby k příležitosti Dne matek.
Den matek vzdává hold všem maminkám a mateřství obecně.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému