Introvert × intravert

Na rozdíl od slova opačného významu, které je možno psát dvěma způsoby – extrovert i extravert, je zde přípustná pouze varianta introvert.

Jedná se o pojem z oblasti psychologie a označujeme tak člověka, který převážně soustřeďuje všechen svůj zájem na svůj vnitřní život a uzavírá se do sebe. Latinská předpona in- je součástí slov nesoucí význam v, do. (např. interiér).

Příklad:

Introvert bývá často uzavřen do svého vnitřního světa pocitů a myšlenek.

Je Michal extrovert nebo introvert?

Pošli tento příspěvek svému blízkému