Domněnka × doměnka

Správná je pouze podoba slova domněnka. Jedná se o klasický chyták školních pravopisných cvičení a diktátů.

Ve slově je obsažena ustálená skupina -mně- , která si žádá toto psaní, ale neexistuje žádná jasná poučka, která by jev vysvětlovala.

Je tedy nutné si psaní těchto slov zapamatovat (dále například zapomněl, vzpomněl, připomněl, pomněnka apod.).

Domněnka je nějaké tvrzení, které nebylo podloženo.

Příklad:

Domněnka o existenci UFO nebyla nikdy potvrzena.

Byla to zbytečná debata o domněnkách.

Jeden komentář ke článku Domněnka × doměnka”

Pošli tento příspěvek svému blízkému