Ztepilý × stepilý

Toto slovo může činit při psaní potíže, ale opět je možné jej napsat správně pouze jedním způsobem: ztepilý s počátečním „z“.

Jedná se o přídavné jméno, které je v současném jazyce používáno velmi málo, můžeme jej označit jako výraz knižní. Užívá se nejčastěji ve významu pěkně urostlý (postava, strom apod.). Z hlediska pravopisu ale neexistuje jednoznačné pravidlo pro psaní počátečního „z“.

Výraz proto nezdůvodňujeme, ale musíme si jeho psaní zapamatovat (stejné je to např. u slov zpívat, zpupný, zkusit apod.). Slovo totiž ve své původní podobě znělo „vztepilý“, a proto se zachovalo počáteční „z“. Stejně píšeme i slova příbuzná, např. podstatné jméno ztepilost či příslovce ztepile.

Příklady:

Líbila se mi především jeho ztepilá postava.

Kolem rybníka rostou krásné ztepilé topoly.

Pošli tento příspěvek svému blízkému