Podpora × potpora

Slovo podpora lze napsat pouze s „d“ v základu slova – tedy podpora. Pravopis slova je lepší si zapamatovat. Může nás velmi snadno zmást výslovnost slova, dochází zde totiž k tzv. spodobě znělosti a výraz vyslovujeme [potpora]. Píšeme ale vždy s „d“.

Pravopis lze vysvětit pomocí rozdělení slova (pod-pora), pod- zde vystupuje jako předpona (podnos, podhradí, podprsenka, podpatek, podkoní apod.), vytvořit můžeme i slova podobná – opora apod. Ve slovech příbuzných píšeme též „d“- podporovat, podpůrný, podporovatel apod.

Příklady:

Děkuji ti za všechno, jsi moje velká podpora.
Od října budu žádat úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému