Správa × zpráva

Slovo správa je úzce spojeno s administrativou a označuje vedení nebo řízení nějakého podniku, organizace. Od tohoto slova je odvozeno slovo správce- ten, kdo něco spravuje, řídí, vykonává správu.

Druhým významem je oprava, správka (od slova spravit). Zpráva označuje nějaké sdělení o události, informaci nebo hlášení. V souvislosti s tím známe množné číslo- zprávy (televizní zprávy, zpravodajství).

Příklady:

Správa našeho domu rozhodovala o rozpočtu hlasováním.

Momentálně mám auto ve správě, nemohu pro tebe dojet.

Dne 11. září 2001 svět obletěla zpráva o teroristickém útoku v USA.

Pošli tento příspěvek svému blízkému