Zplihlý × zplyhlý

Při psaní tohoto přídavného jména nás může potrápit jednak psaní předpony s-/z- na začátku slova, jednak psaní y/i v základu slova.

Při psaní příslušného y/i v základu slova po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) nás zajímá, zda konkrétní slovo je nebo není součástí vyjmenovaných slov.

Přídavné jméno zplihlý či sloveso plihnout ve významu ztratit původní pevný tvar např. vlhkem apod. není řazeno mezi vyjmenovaná slova po L ani slova příbuzná, proto není důvod psát „y“. Píšeme tedy vždy „i“ — zplihlý, a to i ve slovech příbuzných: plihnout, zplihnout, zplihle atd.

Příklady:

Tím deštěm ji zplihly všechny vlasy.

Byla úplně promočená a šaty na ni zplihle visely.

Pošli tento příspěvek svému blízkému