Přivézt × přivést

Tato dvojice je ohledně pravopisu poměrně zajímavá a není od věci jí věnovat svou pozornost.

Sloveso přivést se používá ve významu: zajistit příchod někoho (dovedu tě k lékaři), přinutit či přímět někoho k něčemu (přivedu tě na správnou cestu). Základem je slovo vést (vedení, vodit) – udávat směr, řídit apod. Jiná situace ale nastává, když použijeme sloveso přivézt.

Sloveso přivézt s „z“ v základu slova používáme ve významu: dopravit někoho někam vozidlem, zavézt. Základem slovesa přivézt je výraz vozit (vozidlo). Jak je patrné, základem obou uvedených výrazů je zcela jiné slovo s naprosto odlišným významem.

Ve spisovném českém jazyce tedy existují obě varianty slova, můžeme napsat přivést i přivézt, je ale nutné rozlišovat jejich významy. Zřejmé je to při užití v 1. osobě jednotného čísla: přivedu (přivést) × přivezu (přivézt).

Příklady:

Dokázal každého zbloudilce přivést k rozumu, a to během pár hodin.

Neumím si představit, že tě ta tvoje firma dokázala přivést na mizinu.

Nechala se od kolegy přivést k novému životnímu stylu.

Měl jsi děti přivézt autem o hodinu dříve.

Musím už konečně přivézt ten písek, abychom mohli umíchat maltu na stavbu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému