Jestliže × jestli, že

Správná podoba je zde pouze jedna. Obě jsou ale zcela běžně chybně používány. Spisovná je pouze varianta jestliže.

Jestliže vystupuje jako spojka podřadicí a velice často uvozuje větu podmínkovou. Výraz může být řazen též mezi částice. Synonymem ke slovu jestliže je výraz když. Podoba jestli je řazena mezi hovorové výrazy, a proto je vhodnější ji ve spisovném psaném projevu nepoužívat.

Příklady:

Jestliže bude hezky, pojedeme v sobotu na výlet.

Jestliže mi nezavolá, budu ji muset kontaktovat jinak.

Můžeme jet na výlet, jestliže nebude pršet.

Ukážu se tam, jestliže dorazí i Petra.

Pošli tento příspěvek svému blízkému