Jestliže × jestli, že

 

Správná je podoba první. Jestliže je spojka podřadicí, která často uvozuje větu podmínkovou a tím vyjadřuje podmínku, při které může nastat děj věty řídící.

Varianta jestli je považována za hovorovou a spisovný jazyk se jí proto vyhýbá.

Příklady:

Jestliže bude hezky, pojedeme v sobotu na výlet.

Ukážu se tam, jestliže dorazí i Petra.

Pošli tento příspěvek svému blízkému