Sbalit × zbalit

Zde je použitá předpona s- podle pravidla směřování dohromady, takže je možné pouze „sbalit“.

Patvary typu zbalit tedy nejsou přípustné a rozhodně je v psaných textech nepoužívejte.

Kromě klasického použití je dané slovíčko používáno ve významu „svést“ druhou osobu (není myšleno jen čistě sexuálně).

Příklad:

Podařilo se mu sbalit dárky na letošní Vánoce v rekordním čase.

Na diskotéce se mu daří vždy sbalit pěkná děvčata.

Pošli tento příspěvek svému blízkému