Sbalit × zbalit

Tak jak je to tedy? Píše se správně sbalit, nebo zbalit? Podíváme se společně na pravidla pravopisu českého jazyka a zjistíme, jestli se ke slovu balit pojí s, nebo z.

Trochu vám to usnadníme, protože v tomto případě je správná jen jedna varianta, a to sbalit. Používá se zde totiž předpona s- a podle pravidel českého pravopisu se tu uplatňuje pravidlo směřování dohromady, u kterého se vždy používá  předpona s-. Je to stejné jako u slov: sbírat, sblížit se, scelit, seběhnout, shledat se, shromáždit se. Patvary typu zbalit tedy nejsou přípustné a rozhodně je v psaných pravidlech nepoužívejte.

Slovo sbalit má více významů, a to například něco stočit či svinout. Pak to může být i sbalit něco na jedno místo, sbalit něco k vytvoření celku apod.

Další význam slova sbalit

Kromě klasického použití je dané slovíčko používáno ve významu „svést“ druhou osobu (není myšleno jen čistě sexuálně). Je to zkrátka expresivně laděný výraz.

Příklady:

Podařilo se mu sbalit dárky na letošní Vánoce v rekordním čase.
Na diskotéce se mu daří vždy sbalit pěkná děvčata.
Sbal si svých pár švestek, co tu máš a vypadni.
Do hospod chodí jen proto, aby tam sbalil pěknou ženu.
Sbal ten koberec a přenes ho do auta.
Sbal si batoh na výlet, brzy vyrážíme.
Už máš sbalený stan? Bude pršet.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, Slovník spisovné češtiny, Slovník současné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému