Bidlo × bydlo

Zde je odlišení poměrně jednoduché (pokud opomeneme češtinářské hříčky, ve kterých záměrně nejde podle kontextu odvodit pravopis – měl dobré bi/bydlo).

Bidlo s měkkým i po písmenu b označuje dlouhou tyč, zatímco bydlo s ypsilonem se užívá ve významu obydlí/domov.

S dvojicí těchto slovíček můžete často slyšet známou slovní hříčku, která je zároveň i neřešitelným chytákem. Učitelky češtiny s ní často chtějí potrápit své žáky.

Příklady:

Na starém stromě si ptáci splétali své bydlo.

Aby tak daleko dosáhl, musel si pomoci bidlem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému