Zbůhdarma × bůhzdarma

V tomto případě je zdůvodnění pravopisu zcela jednoznačné a není zde pochyb o tom, který z tvarů je správný. Můžeme napsat pouze podobu zbůhdarma.

Jedná se o příslovce, které používáme ve významu bezdůvodně, zbytečně, marně apod. Základem je totiž slovo nadarmo – zbytečně, bez úspěchu, bezvýsledně apod. nikoliv zdarma ve spojení s penězi.

Námi nabízená druhá podoba slova je nesmyslná a s původním významem nemá nic společného.

Příklady:

Nemám ráda, když se jen tak zbůhdarma plýtvá jídlem.

Nebudeme zbůhdarma utrácet za zbytečnosti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému