Skolit × zkolit

Pravopis tohoto slova je poměrně těžko zdůvodnitelný, proto je nejlepší si zapamatovat, že lze psát pouze variantu skolit.

Sloveso skolit je specifické a v současném jazyce se nepoužívá příliš hojně, někdy je výraz označován jako knižní. Sloveso pojmenovává děj, při kterém je zvíře (protivník) sraženo jednou ranou k zemi, je zabito, zastřeleno.

Pomůckou nám může být právě zmíněné sloveso srazit, které obsahuje též předponu „s“ nebo výraz podobný slovesu skolit, a to „sklát“. Slovo se někdy používá přeneseně s podstatnými jmény jako nemoc, viróza apod. (schvátila mě viróza, sklátila mě viróza).

Psaní předpon s-/z- bývá často problematické, a proto je určitě lepší si slova, jež jsou pro nás těžko zdůvodnitelná, zapamatovat.

Příklady:

Myslivec při honu skolil srnu jednou ranou.

O víkendu mě skolila zákeřná střevní chřipka.

Polovinu naší třídy skolila minulý týden viróza.

Pošli tento příspěvek svému blízkému