Algorytmus × algoritmus

U této námi nabízené dvojice je třeba rozlišit dva významově odlišné základy slov. Výraz rytmus pochází z řečtiny a označuje pravidelné střídání nějakých fází (v hudbě), případně střídání hlásek / přízvuků v rámci jazykovědných disciplín.

Výraz algoritmus ale není s tímto pojmem nijak spjat. Toto slovo bylo původně odvozeno od jména jednoho perského matematika. Základ slova je tedy zcela jiný, stejně tak jako význam. Algoritmus pojmenovává jakýsi předpis, který slouží k řešení úkolů, výpočtů stejného typu. Slova jsou tedy zcela odlišná, významově i pravopisně. Lze napsat pouze algoritmus s „i“ v základu slova. Pozor na záměnu těchto slov, stejně tak pozor na záměnu odvozených přídavných jmen: rytmický × algoritmický.

Příklady:

Odborníci přišli s novým algoritmem pro výpočet vzorců kvantové fyziky.
V počítačovém programu lze předem nastavit algoritmus, který dokument dle potřeby upraví.

Pošli tento příspěvek svému blízkému