Brzký × brský

Pravopisně správně je pouze tvar brzký. Jedná se o přídavné jméno, které označuje něco, co má nastat v nedaleké budoucnosti.

Pokud si nebudete jisti, jak toto přídavné jméno správně psát, stačí si říct jednoduše „brzo“, ve kterém je písmeno z dobře slyšet. Někdy se stává, že je přidáváno za písmeno z ještě s, což je samozřejmě také pravopisně nesprávně.

Druhý a třetí stupeň přídavného jména brzký

Častějším problémem je u tohoto přídavného jména utváření jeho druhého a třetího stupně přídavného. Tvar druhého stupně není brzčejší, ale dřívější, třetí tvar je potom nejdřívější. Všechny tři stupně jsou tedy: brzký – dřívější – nejdřívější.

Příklady:

Přesný termín včetně rámcového programu se dozvíme v brzké době.
Výsledky své činnosti by měla komise prezentovat v brzké době.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému