Bazilika × basilika

Základní pravopisná podoba slova bazilika se píše se z (je považována za stylově neutrální).

Dubleta basilika je považována za stylově příznakovou a používá se spíše ve specifických historických textech. Používáme tedy především první zmíněnou variantu – odpovídá to i datům z českého jazykového korpusu, kde patří mezi výrazně používanější.

Příklad:

Při návštěvě našeho města si musíte nutně prohlédnout ještě Baziliku svatého Petra.

Pošli tento příspěvek svému blízkému