Bojkot × bojkod

Slovem bojkot označujeme takové chování, které má za cíl izolovat našeho protivníka. K bojkotu se lidé většinou uchylují ve sféře ekonomiky či politiky, kdy dochází například k odmítání výrobků nebo omezení obchodních styků dané firmy.

Především se tak děje pomocí ekonomických a politických sankcí. Jde o docela účinnou formu nátlakových praktik, v níž si vyžití najde i „jemná“ psychologická hra. Bojkotu lze také zneužít v obecné rovině například k vnitropodnikové šikaně svých kolegů, pomocí pomluv a snah o přehlížení.

Pravopis a etymologie

Slovo bojkot je odvozeno od jména irského pozemkového agenta Charlese Boyccota, proti jehož tvrdým praktikám vystoupila irská zemská liga. Jeho jméno se počeštilo a zůstalo zachováno psaní s „t“ – proto píšeme bojkot.

Skloňování

Slovo bojkot je podstatné jméno rodu mužského neživotného a skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. bojkot bojkoty
2. bojkotu bojkotů
3. bojkotu bojkotům
4. bojkot bojkoty
5. bojkote bojkoty
6. bojkotu bojkotech
7. bojkotem bojkoty

Synonyma

Synonymy ke slovu bojkot jsou: nevšímavost, pomíjení, přehlížení, odmítání aj.

Příkladové věty

Ten chlap úspěšně bojkotuje veškerou moji snahu prosadit se na trhu.

 

Kolega chtěl bojkotovat moje počínání ve firmě, ale neuspěl.

 

Bojkotem se dá bojovat i za lidská práva. Příkladem budiž snaha USA o bojkot zimních olympijských her v Pekingu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému