Fluktuace × fluktuatze

Pojmem fluktuace označujeme jakékoli změny, kolísání, pohyb, výkyvy či vlnění (cenová fluktuace).

V oboru fyziky jako fluktuaci označíme náhodné kolísání hodnoty kolem hodnoty rovnovážné (fluktuace proudu).

V biologii jde o proměny organizmů, orgánů či nějakých znaků v důsledku genetiky nebo kvůli změněným podmínkám pro život.

Můžeme se také setkat se slovním spojením fluktuace zaměstnanců, kdy zaměstnanci často mění svou práci a přecházejí z jednoho podniku do druhého.

V lékařství jako fluktuaci označíme případ, kdy při palpačním vyšetření zjistíme přítomnost tekutiny (fluktuace v břišní dutině).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu fluktuace podává následující výklad.

Slovo fluktuace pochází z latinského fluctuātiō od fluctuāre s významem vlastnit či kolísat, od fluctus – proud nebo vlnění, a to od fluere – téci.

Fluktuace patří mezi slova přejatá, jejichž podoba byla počeštěna. V případě fluktuace se jedná o zápis pozměněný na základě výslovnosti. V latině totiž platí, že skupina -ti-, kterou následuje samohláska, se čte jako [ci], vyjma slova přejatá z řečtiny a případy, kdy je před -t- sykavka (s, t, z). Podobně písmeno c, pro které platí, že je-li c před a, o, u, před souhláskou či na konci slova, čteme jej jako [k].

Z těchto výše uvedených důvodu vyplývá, proč se zápis slova ustálil v podobě FLUKTUACE, což je jediný správný zápis, který potvrzují také kodifikované příručky (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny aj.).

Dělení slova

fluk-tua-ce

Příbuzná slova

fluktuační (přídavné jméno), fluktuovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo fluktuace, jsou: vlnění, kolísání, výkyvy, pohyb, změna zaměstnání.

Skloňování

Fluktuace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. fluktuace fluktuace
2. fluktuace fluktuací
3. fluktuaci fluktuacím
4. fluktuaci fluktuace
5. fluktuace fluktuace
6. fluktuaci fluktuacích
7. fluktuací fluktuacemi

Příkladové věty

Tam, kde pracuji, je obrovská fluktuace. Mnoho lidí nezvládne všudypřítomný stres a odejde jinam, ačkoli platy jsou u nás velkorysé.

Některé podniky bojují s vysokou fluktuací pracovníků a vůbec se jim to nelíbí, protože tím přicházejí o zaučené lidi s praxí, zatímco nezkušených nováčků mají nadbytek.

Při vyšetření břicha zhodnotíme stav stěny břišní a její prohmatnost, posoudíme například tuhost, bolestivost, fluktuaci a pokusíme se odhadnout hloubku uložení vyšetřovaného problému.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – fluktuace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fluktuace Latina/Abeceda a výslovnost – Wikiknihy. [online]. Dostupné z: https://cs.wikibooks.org/wiki/Latina/Abeceda_a_v%C3%BDslovnost
Pošli tento příspěvek svému blízkému