Absorpce × absorbce

Původem je toto slovo z latiny (konkrétně ze substantiva absorption) a znamená pohlcování či vstřebávání. Správný tvar je tedy s písmenem pabsorpce. U přídavného jména absorpční se píše správně také p a ne b.

Ale sloveso vychází z latinského absorbere (sloveso se shodným základem) a píše se proto s babsorbovat.

Příklady:

Absorpce světla je důležitá fyzikální vlastnost.

Během průmyslových nehod můžeme využít absorpčních materiálů.

Pouhé využití savé houby můžeme popsat jako absorpci.

Pošli tento příspěvek svému blízkému