Majlant × majland

Čeština je velmi bohatá na frazémy, používáme je v často v neformálních konverzacích. Věděli byste, jak psát správně nespisovný frazém, který se používá tehdy, pokud mluvíme o penězích a chceme vyjádřit, že je něco hodně drahé?

Nespisovné slovo i frazém majlant pochází pravděpodobně z německé podoby názvu italského města Milán, tedy Majland/Majlont. Do Česka se toto slovo dostalo díky vojákům ve službách habsburské monarchie, pravděpodobně v druhé polovině 19. století.

Dodnes používáme slovo ve spojení „mít majlant“ ve smyslu být bohatý, obdobně používáme i vydělat majlant ve smyslu vydělávat hodně. Píšeme ho vždy s malým počátečním písmenem, protože se jedná o nespisovný výraz. Pokud se setkáte s výrazem Majlont s velkým M, bude se pravděpodobně jednat o nespisovné pojmenování městské brněnské čtvrti Maloměřice, stejně tak s velkým počátečním písmenem označujeme část obce Miřetice u Chrudimi.

Můžete se setkat i s variantou majlant, majland, ale i majlont. Nejčastější podoba tohoto slova je však majlant. Podstatné jméno majlant/majlant je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Jste tím inspirací ostatním, že se dá oblékat vkusně a nemusí to stát majlant.
Chcete si stylově vybavit obývací pokoj a nechcete investovat majland?

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
https://plzen.rozhlas.cz/puvodu-a-vyznam-pojmu-majlant-6713318
Pošli tento příspěvek svému blízkému