Pres × press

Touto dvojicí se vás snažíme trochu zmást. Žádnou z variant totiž nelze označit za chybou a pravopisně nekorektní.

Pres

V českém jazyce má zajisté svoje místo výraz pres. Jedná se o podstatné jméno, které označuje tlak na osobu (např. časový pres). Dříve se výraz pres používal i pro pojmenování lisu (např. tiskařského). Tuto variantu můžeme zcela běžně skloňovat podle vzoru hrad. Výraz pres může být ale také 2. pádem množného čísla od podstatného jména preso. Jedná se o hovorové pojmenování kávy espreso. Presy s velkým počátečním písmenem je také název obce u Chrudimi.

Press

Press se zdvojeným „s“ na konci je anglický výraz, který se ale v poslední době také poměrně hojně využívá i u nás. Nejčastěji se jedná o pojmenování tisku (noviny apod.), ale slovo též můžeme přeložit jako trvat na něčem, usilovat o něco, tlačit apod. Výraz zatím není oficiálně slovem přejatým a píšeme jej v této původní anglické podobě. Též není možné výraz skloňovat dle běžných zvyklostí českého jazyka, jedná se o tzv. anglicismus.

Příklady:

Nestíhám, zavolám později, jsem teď v presu.
U dopravní nehody se objevil fotograf s výstražnou vestou s nápisem Press.
Při pracovní schůzce se vypilo nespočet pres.

Pošli tento příspěvek svému blízkému