Žal × žel

Žal nebo žel? Je mezi těmito slovy nějaký rozdíl? Jak se správně píší? To vše si ozřejmíme na následujících řádcích.

Pravopis a etymologie

Slovo žal je přejato ze staročeského slova žěl a nalezneme jej v různých obměnách ve všech slovanských jazycích (např. praslovanština žalь). Stejně tak slovo žel, které je odvozeno od slov želet, oželet (praslovanština žalěti, žaliti taktéž od slova žalь).

Slovo žal je dnes stylově neutrální a lze jej použít ve všech typech textů. Slovo žel se oproti němu posunulo do skupinky archaických (zastaralých) slov a používá se zejména v sousloví – želbohu (bohužel).

Význam obou slov je stejný a vyjadřujeme jimi náš zármutek, smutek, bolest, žalost. Opakem (antonymem) je radost a veselost.

Skloňování

Slovo žal je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. žal žaly
2. žalu žalů
3. žalu žalům
4. žal žaly
5. žale žaly
6. žalu žalech
7. žalem žaly

Příkladové věty

Když ztratíme svou životní lásku, naše srdce je prázdné a v nitru cítíme jen nevýslovný žal.

Páníček mu včera odjel na dovolenou. Beníček teď z žalu odmítá žrát a už druhý den teskně kňučí u dveří.

Želbohu, není v mých silách vám pomoci.

Stesk, který následuje po ztrátě blízkého člověka, může vést nejen k těžkým depresím, ale truchlící se může v zoufalství a žalu pokusit sáhnout si na život sám.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému