Polygon × poligon

Zmiňované slovo můžeme napsat pouze jedním způsobem, a to polygon s „y“.

Jedná se o slovo cizího původu, jehož součástí je řecká předpona poly- užívána vždy ve významu mnoho či několikanásobně, např. polygamie (mnohomanželství), polyfonie (mnohohlas), polyester apod.

Polygon není výjimkou, pojmenovává mnohoúhelník, tedy geometrický útvar, který má více/mnoho úhlů. Protože tato předpona samotná nese význam, musíme dodržovat její původní pravopis a psát výhradně s „y“.

Příklady:

Polygon je jiný výraz pro mnohoúhelník.

Trojúhelník i čtyřúhelník jsou polygony.

Pošli tento příspěvek svému blízkému