Univerzita × universita

Toto slovo, označující vysokou školu, přešlo do českého jazyka z latiny. Původní výraz zní universitas, a to je přesně důvod, proč je psaní tohoto slova na první pohled problematické.

Je třeba totiž od původní předlohy odhlédnout. V češtině se bude v drtivé většině psát univerzita se „z“, a to proto, že i ve výslovnosti hláska „z“ zakořenila a zdomácněla.

Termín universita je považován za stylově příznakový a jediné jeho použití je možné v úzce odborných či jinak specifických textech. I tam jde ale v dnešní době pouze o vzácnost.

Příklady:

Nejstarší univerzita v Evropě se nachází v Bologni.

Nezapomeň včas podat přihlášku na univerzitu!

Univerzitní prostředí je jiné než na střední škole.

Pošli tento příspěvek svému blízkému