Sibyla × Sibila

Vlastní jméno Sibyla ve starověku označovalo věštkyni, prorokyni, a to původně v Malé Asii a později v Římě.

Jako sibylu však můžeme označit prorokyni či věštkyni obecně, v tomto případě se píše malé počáteční písmeno.

Pravopis a etymologie

Původ slova Sibyla lze nalézt ve starofrancouzském sibile, sibille, z latinského Sibylla, z řeckého Sibylla. Jednalo se o jméno pro jednu z věštkyň, se kterými se staří Řekové a Římané radili. Opravdové kořeny tohoto jména ale jisté nejsou, podle některých je původ v dórském Siobolla, z attického Theoboulē (božské přání). Ve staré angličtině byla také jako Sibylla.

Jméno bylo ustáleno a počeštěno do podoby Sibyla, což je jediný správný zápis. Jako obecné označení pro věštkyni, prorokyni lze zapsat ještě v podobě s malým počátečním písmenem → sibyla.

Dělení slova:

Si-by-la

Skloňování

Sibyla (vlastní jméno)

Patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. Sibyla
2. Sibyly
3. Sibyle
4. Sibylu
5. Sibylo
6. Sibyle
7. Sibylou

Sibyla jako věštkyně, prorokyně (obecně)

Taktéž podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sibyla sibyly
2. sibyly sibyl
3. sibyle sibylám
4. sibylu sibyly
5. sibylo sibyly
6. sibyle sibylách
7. sibylou sibylami

Příkladové věty

Staří Římané se radili až s dvanácti Sibylami.

Sibyly byly svého času možná i známější než muži.

Znáš nějaká Sibylina proroctví?

Babička nebyla jen bylinkářka, ale také sibyla.

Sousedka je sibyla, některá její proroctví se vyplnila, mám z ní trochu strach.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – Sibyla. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Sibyla Internetová jazyková příručka – sibyla. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sibyla Sibyl | Etymology, origin and meaning of sibyl by etymonline. Etymonline – Online Etymology Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/sibyl
Pošli tento příspěvek svému blízkému