Od 18 let × od 18-ti let × od 18ti let

Některé pravopisné chyby se opakují tak často, že jaksi „zlidověly“. A protože málokdo ví, co je správně, toleruje se vše. O číslovkách to platí dvojnásob.

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let. Proto je při čtení velký rozdíl mezi zápisem 18m (osmnáctimetrový – přídavné jméno) a 18 m (osmnáct metrů – podstatné jméno).

Příklady:

Zákaz vstupu osobám mladším 18 let.
Teprve 18letý tenista byl sice rychlý, ale chyběly mu zkušenosti 30letého soupeře.
10° pivo výrobce skladuje při teplotě 5 °. (Čteme: Desetistupňové pivo výrobce skladuje při teplotě pět stupňů.)

Autor/ka: Mgr. Irena Kočí
Pošli tento příspěvek svému blízkému