Dušičky × dušičky

Dle spisovného českého jazyka lze psát Dušičky i dušičky, pozor ale na různé významy.

Dušičky s velkým počátečním písmenem označují jeden konkrétní den v kalendáři (2. 11., den památky zemřelých). Jedná se o pomnožné podstatné jméno. Velké písmeno píšeme, protože se jedná o vlastní jméno, o jeden určitý den.

Tvar s malým počátečním písmenem, dušičky, užijeme v případě, že máme na mysli množné číslo od zdrobnělého podstatného jména dušička (původní tvar je pak duše).

Příklady:

Každoročně jezdíme 2. listopadu na hřbitov, jsou totiž Dušičky.

Vodníci v pohádkách sbírají lidské dušičky do hrníčků.

Pošli tento příspěvek svému blízkému