Sypat × sipat

Existují vyjmenovaná slova, která nám obvykle nedělají při psaní až takové problémy. Takovým příkladem může být i nedokonavé sloveso sypat. Opakování je však matka moudrosti, proto se na toto slovo podíváme.

Jak již bylo řečeno, jedná se o vyjmenované slovo, proto budeme psát vždy bez výjimky tvrdé ysypat.

Slovník současné češtiny nám nabízí hned několik možností výkladu tohoto slovesa.

  1. Proudem pouštět dolů, nechat padat
  2. Pokrývat povrch něčeho
  3. (expres.) dávat užitek, zisk; vynášet
  4. Sypáním vytvářet
  5. (expres.) utíkat, běžet; pospíchat

Větší problém však může činit psaní jednotného i množného čísla ve všech třech osobách. Existují totiž ve všech případech vždy dvě varianty, které můžete použít, a neuděláte tak nikdy chybu.

Jednotné číslo Množné číslo
1.       osoba sypám, sypu sypáme, sypeme
2.       osoba sypáš, sypeš sypáte, sypete
2.       osoba sypá, sype sypají, sypou

Příklady:

Mohl bych na vás sypat podobná slova celý den.

Z nebe se navíc začaly sypat vločky ve velkém.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému