Apriori × apryory

Výraz apriori patří mezi příslovce. Použitím apriori vyjadřujeme, že je něco „předem“ či „předchůdně“, například úsudky, jež uděláme ještě dříve, než se s věcí, kterou posuzujeme, seznámíme.

Opakem apriori je a posteriori, tedy poznání, kdy již máme před svým úsudkem zkušenost.

Pravopis a etymologie

Původ slova apriori nalezneme v latinském ā priōrī, tedy v doslovném znění „z dřívějšího“. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „měkkými i“ → APRIORI. Slovo ale přesto můžeme zapsat dvojím způsobem, a to apriori i a priori, obojí je správně. Důležité je jen to, abychom v textu zachovali jednotnost.

Příbuzná slova:

  • apriorní (přídavné jméno) znamená předem utvořený a bez předchozího ověření, často mívá nádech předsudku a zaujatosti; apriorní lze nahradit (se stejným významem) aprioristický;
  • apriorně (taktéž příslovce jako původní a priori/apriori);
  • apriornost, apriorita (podstatná jména).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz apriori/a priori (apriorní), jsou: předem daný, předem vytvořený (názor), z dřívějšího, nevyplývající ze zkušenosti.

Příkladové věty

Prý dají šanci všem a žádného z uchazečů apriori/a priori neodsoudí. Takové kecy! Viděla jsem ty jejich pohledy, a to jsem jen vešla do dveří.

Jen jsem otevřela pusu a přednesla začátek svého návrhu na zlepšení, apriori/a priori jej smetli ze stolu, aniž by si vyslechli vše.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – apriori. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=apriori Internetová jazyková příručka – apriorní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=apriorn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému