Blýská se × blízká

Tyto tvary mohou vypadat na první pohled velice podobně, stejné ale rozhodně nejsou. Je možné napsat: blýská se i blízká, ale každé slovo nese jiný význam a dokonce zastupuje i jiný slovní druh.

Blýská se je spojení slovesa a zvratného „se“ ve tvaru 3. osoby jednotného čísla přít. času od infinitivu blýskat se (venku se blýská). Pozor, v základu tohoto slova je nutné napsat „s“, které také slyšíme v infinitivu blýskat se.

Blízká s „i“ je přídavné jméno v ženském rodě (blízký) pojmenovávající něco málo vzdáleného, opakem je přídavné jméno vzdálená. V tomto případě v základu slova píšeme „z“ – můžeme si pomoci tvarem blizoučká, ve kterém dané „z“ i slyšíme.

Příklady:

Venku se blýská a hřmí, zase bude bouřka.

Blízká vesnice má asi 1500 obyvatel.

Petr je pro mě osoba vážně blízká, možná nejbližší ze všech.

Pošli tento příspěvek svému blízkému