Egoistický × egojistický

Pojem egoistický znamená sobecký.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu egoismus podává následující výklad.

Egoismus (také egoista, egoistický) pochází z francouzského égoïsme a to k latinskému ego (já).

Slovo bylo přejato a počeštěno do podoby egoismus a jeho odvozeniny (egoista, egoistka, egoistický, egoisticky). Jediný správný zápis je EGOISTICKÝ.

Pozor – slovo egoismus však můžeme psát dvěma způsoby, a to egoismus i egoizmus. V textu je však třeba vždy zachovat jednotnost.

Dělení slova:

egoi-s-tic-ký

Stupňování:

  1. egoistický
  2. egoističtější
  3. nejegoističtější

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo egoistický, je: sobecký.

Antonyma

Opakem egoistický je altruistický (altruismus – podstatné jméno).

Skloňování

Egoistický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. egoistický egoistický egoistická egoistické
2. egoistického egoistického egoistické egoistického
3. egoistickému egoistickému egoistické egoistickému
4. egoistického egoistický egoistickou egoistické
5. egoistický egoistický egoistická egoistické
6. egoistickém egoistickém egoistické egoistickém
7. egoistickým egoistickým egoistickou egoistickým
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. egoističtí egoistické egoistické egoistická
2. egoistických egoistických egoistických egoistických
3. egoistickým egoistickým egoistickým egoistickým
4. egoistické egoistické egoistické egoistická
5. egoističtí egoistické egoistické egoistická
6. egoistických egoistických egoistických egoistických
7. egoistickými egoistickými egoistickými egoistickými

Příkladové věty

Jeho egoistické chování je něco příšerného.

Je to egoistický člověk – ten opravdu myslí jen na sebe.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – egoistický. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 18.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=egoistick%C3%BD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému