Odmala × od mala

Od mala znamená od doby, kdy jsme byli malí, tedy od dětských let.

Je možné používat obě spojení?

Ano, pravidla českého pravopisu připouští obě varianty. Častěji se používá odmala jako příslovečná spřežka, tedy psána dohromady jako jedno slovo. Můžete ovšem použít i variantu dvouslovnou, od mala, kde se od chová jako předložka.

Etymologie a význam slova

Spřežka odmala je odvozeno od přídavného jména malý, které stejně jako slova malost, maličký, maličkost, málo, málem, malík, malíček pocházejí ze staroslovanského malъ, který má stejný význam jako současné přídavné jméno malý.

Dále existuje i spojení s latinským malus, tzn. špatný. Přijatelné je dle Českého etymologického slovníku i spojení s praslovanským meltim tedy mlít.

Synonyma

Ve stejném významu můžete použít i následující výrazy: odmalička, od dětství, od raného věku, od útlého věku, od dětského věku, od dětských let, od mladých let, od mládí atp.

Příklady:

Syrová rajčata jsem přestal jíst až v dospělosti, ale rajskou omáčku nesnáším už odmala (od mala).

Známe se už odmala (od mala).

Odmala (od mala) si Anička připadala malá, ale neskutečně šikovná a měla pravdu.

Odmala (od mala) jsem věděla, že se chci stát učitelkou v mateřské škole.

Velmi kladný vztah ke sportu máme se sestrou už odmala (od mala).

A byl takový už odmala (od mala) nebo se tak chová až v poslední době?

Patrik odmala (od mala) rád jezdil na koni a vydrželo mu to až do pozdní dospělosti.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 374,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému