Slupka × šlupka

V nadpisu příspěvku vidíme dvě pravopisně správně uvedená slova. Zdálo by se tedy, že v podstatě není co řešit. Jak nás však v jedné ze svých písní upozorňuje Václav Neckář: „Jeden háček ale ve všem musí být…“.

Slupka vs. Šlupka

Výraz slupka, se kterým se nejčastěji setkáme ve významu tenké oddělitelné svrchní vrstvy na ovoci či zelenině, řadíme do kategorie slov spisovných. Můžeme jej proto bez obav použít ve všech komunikačních situacích a při tvorbě psaných i mluvených komunikátů.

Pojmenování šlupka (užívané v tomtéž významu) se oproti tomu řadí k výrazům hovorové češtiny. Ačkoli hovorová čeština rovněž náleží ke spisovné vrstvě jazyka, mohl by být pojem šlupka v některých komunikačních situacích a vybraných druzích komunikátů považován za příznakový.

Krátce se vždy zamyslete

Před užitím jednoho z výrazů je proto třeba se krátce zamyslet, zda bude v daném případě stylisticky vhodnou volbou. Svému známému můžete bez obav říci, že velikonoční vajíčka barvíte v odvaru z cibulových slupek/šlupek. V oficiální zprávě pro vašeho nadřízeného však bude lepší uvést, že „cibulové slupky tvořily v letošním roce převážnou část odpadového materiálu místního potravinářského podniku“.

Význam slov slupka / šlupka

Výraz slupka je rovněž používán ve smyslu obalového materiálu (Některé salámy jsou navíc obaleny v plastové slupce, aby se zajistila jejich delší trvanlivost.), krytu určitého předmětu či v metaforickém významu lidského zevnějšku (Pod drsnou slupkou se v Petrovi skrývá milý a ochotný člověk.).

Použijeme-li v našem projevu sousloví „mít peněz jako šlupek“, metaforicky tak vyjádříme jejich velké množství (Až se stanu slavným hercem, tak budu mít peněz jako šlupek!).

Výrazu šlupka může být v komunikaci rovněž užito ve významu silné rány či úderu (Hokejový brankář na chvíli ztratil vědomí, protože dostal od protihráče pořádnou šlupku pukem do hlavy.).

Příklady:

Ten nový soused musí mít peněz jako šlupek! Viděl jsi už jeho nový automobil?

Naši dnešní protihráči střílejí do branky pořádné šlupky a neberou na žádné ohledy.

Z jablečných slupek/šlupek vařila naše babička výborný čaj.

Slupky z ovoce a zeleniny je dle obecní vyhlášky zakázáno házet do popelnice.

Pokud chcete konzumovat ovoce a zeleninu se slupkou, je nutné veškeré plodiny řádně omýt vodou.

Pošli tento příspěvek svému blízkému