V zápětí × vzápětí

Zde je český pravopis jednoznačný, proto si musíme správnou podobu slova zapamatovat a umět odvodit.

Výraz je původně odvozen ze spojení za patami, s čímž souvisí i jeho význam. V odvozeném slova smyslu výraz vystupuje jako synonymum ke spojení hned nato, následně apod. Původně se slova psala samostatně, postupem času ale došlo k jejich spojení. Nyní můžeme říci, že se jedná o spřežku a v současném spisovném jazyce je možné psát výraz psát pouze dohromady jako jedno slovo, tedy vzápětí.

Příklady:

Udělalo se mu zle a vzápětí omdlel.

Vzápětí nato se na sebe podívali a věděli, že všechno dobře dopadne.

Pošli tento příspěvek svému blízkému