Humání × humánní

Která varianta je správně humání, nebo humánní? A jak s tímto výrazem souvisí slova humanitární a humanitní?

Internetová jazyková příručka říká, že dvě n píšeme u přídavných jmen odvozených příponou ‑ní, ‑ný od podstatných jmen, jejichž kořen končí na ‑n, ‑ň. Stejně tak se píšou výrazy od nich odvozené, tj. náš případ: human (v překladu člověk) + přípona -ní = humánní. Varianta první, tj. s jedním n, není správná!

Výraz humánní znamená projevovat lidskost, dobročinnost, soucit. S tímto slovem se často pletou přídavná jména humanitární a humanitní, proto si na ně dejte obzvlášť pozor, je v nich významný rozdíl.

Humánní = lidský, soucitný (humánní medicína)
Humanitární = týkající se životních potřeb (humanitární pomoc)
Humanitní = společenský (humanitní vědy)

Příklady:

Aplikace těchto výsledků do humánní medicíny však vyžaduje další studie.
Dostalo se mu naopak uznání za jeho humánní provedení.
Festival v letošním roce dostává navíc i humánní rozměr.
To nemá s humánní společností vůbec nic společného.
Bylo to takové humánní a sociální gesto.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému