Komparace × komparatze

Pojmem komparace označujeme srovnávání (například nějakých údajů, výsledků aj.).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník podává k heslu komparace následující výklad.

Slovo komparace má původ v latinském comparātiō (srovnání) od comparāre (srovnávat, stavět po dvou). Jedná se o složeninu com- a odvozeniny od pār (dvojice, stejný).

Latinská předpona com- vychází z předložky cum (s). Před b, p, m se zachovává podoba com- (kompromis), před r, l nastává spodoba (kolaborovat, korigovat) a před samohláskou mizí -m (koeficient). V ostatních případech je con- (kondenzovat, kongres).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby komparace. Pravidla českého pravopisu uvádí jen jediný možný zápis, a to KOMPARACE.

Skloňování

Komparace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. komparace komparace
2. komparace komparací
3. komparaci komparacím
4. komparaci komparace
5. komparace komparace
6. komparaci komparacích
7. komparací komparacemi

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz komparace, jsou: srovnání, porovnání, přirovnání, stupňování (odborně).

Příkladové věty

Museli jsme projít vyhodnocené výsledky a jejich komparace s hodnotami z předešlých let nás příjemně překvapila.

Náš sociální výzkum je nový, víme, že se tímto problémem ještě nikdo nezabýval, a tak nelze provést komparaci s jinými údaji. Jsme zkrátka první, musíte si počkat.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – komparace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=komparace
Pošli tento příspěvek svému blízkému