Mumie × múmie × můmie

Zmíněné podstatné jméno označuje nějakým způsobem zakonzervovanou mrtvolu člověka či živočicha.

Slovo není původně české, ale pochází původně z arabského „múmija“, do našeho jazyka se dostalo skrze latinské „mumia“. Slovo se zcela přizpůsobilo českému jazykovému systému a můžeme jej běžně skloňovat (podle vzoru růže). Aby i podoba slova odpovídala českým zvyklostem, ustálila se varianta s krátkým písmenem uprostřed slova. Můžeme tedy napsat pouze variantu mumie.

Příklady:

Archeologové v Egyptě našli velké množství mumií.

Faraoni se po smrti nechali balzamovat do podoby mumie.

Pošli tento příspěvek svému blízkému