Vytyčení × vytýčení

Z hlediska pravopisu je třeba připomenout, že je správná pouze krátká varianta – vytyčení. V mluvené praxi je běžné toto slovo používat v dlouhé variantě, to je však špatně. Je to dána z hlediska etymologie, původně totiž znamenalo toto slovo „vyznačit (tyčemi) v terénu“ nějakou trasu nebo plochu. Dnes používáme toto slovo i ve významu určit, zvolit (si) směřování, rozhodnout, co a jak bude; stanovit, vytknout. Jedná se o tzv. verbální substantivum,

Verbální substantivum

Verbálním substantivem označujeme podstatné jméno slovesné, tedy jméno odvozené ze slovesného kmene příponou -ní/-tí. (např. zamrznutí, připomenutí, přemlouvání).  Primárně tak označujeme událost, děj nebo stav. Označovat však můžeme také výsledek děje.

 

Příklady:

Územní plány a konkrétní vytyčení katastru obcí jsou skutečně v rukou samosprávných orgánů.

Pořadatelé se snaží o vytyčení bezpečných zón a diváci musí jejich pokyny respektovat.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému