Pejorativní × peiorativní

Toto přídavné jméno se dá přeložit jako hanlivý, vulgární, opovržlivý nebo urážející. Která z nabízených variant je pravopisně správně?

Správně je pouze varianta první – pejorativní, slovo tedy píšeme přesně tak, jak jej slyšíme. Druhá varianta je nepřijatelná, i když se s ní ve starých slovních můžeme setkat.

Pejorativní výraz je takový jazykový výraz, který nese negativní odsudek. Může se jednat o samotné slovo, sousloví nebo o určitý tvar více slovních druhů. Často jsou pejorativní výrazy emočně zabarvené a slangové (nespisovné). Příkladem takových pejorativních slov může být například fízl (policista), huba (ústa), parchant (dítě), žrát (jíst).

Pro označení pejorativ se můžeme setkat též s termínem z řečtiny, dysfemismus (opak eufemismu), v češtině se pak častěji setkáváme s termínem hanlivé slovo. Tyto termíny jsou tedy pokládány za synonyma.

Příklady:

V minulosti však termín „bratrstvo“ rozhodně nemělo tento pejorativní význam.
Ono to slovo má do jisté míry jakýsi pejorativní nádech.
Slovo se dnes používá zpravidla v mírně pejorativním kontextu.
Teprve se vznikem fašismu se diktatuře dostalo pouze pejorativního významu.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému