Synonymum × synonimum

Slovo synonymum je cizího původu, konkrétně pochází z řečtiny (syn= s, onoma= jméno). Proto na tento výraz nelze aplikovat žádné z pravidel, která užíváme pro vysvětlování českých pravopisných jevů.

Je nutné si podobu slova s „y“ zapamatovat – „y“ po písmenu „n“ se objevuje i ve slovech příbuzných: synonymie, synonymický apod. Stejně tak u slov pravopisně podobných jako je homonymie, antonymie atp.

Synonymum je pojmenování pro jazykový prostředek, který má stejný nebo velmi podobný význam jako slovo jiné.

Příklady:

Synonymem pro slovo „chlapec“ je slovo „hoch“.

Nahraďte slova, která se v textu často opakují, vhodnými synonymy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému