Dneska × dnezka

Z této nabízené dvojice je správná varianta dneska.

Jedná se o často užívaný tvar v běžném projevu, avšak není považován za zcela spisovný tvar a do psaného projevu není příliš vhodný. Spisovnější je podoba dnes, která také zdůvodňuje písmeno „s“ ve slově dneska. „S“ se poté objevuje i v podobách příbuzných dnešek, dnešní.

Příklady:

Dneska jsem již s prací hotov.

Dnešek se zapíše do dějin jako významný den.

Pošli tento příspěvek svému blízkému