Vybýt × vybít

Pravopisně správné jsou obě podoby slova – vybýt i vybít, každé ale znamená něco jiného a používá se v jiných kontextech. Vybýt s „y“ se užívá ve významu zbýt, zůstat (vybyly mu peníze, vybyl jim čas).

Naopak vybít s „i“ značí význam bití, mlácení apod. (vybít dobytek), poškození či rozbití (kroupy vybily okna). V přeneseném významu se výraz objevuje ve smyslu: dát něčemu volný průchod (vybít sílu, vybít si vztek, vybít přebytečnou energii). Sloveso se též pojí s elektrickou energií (vybít baterii, telefon, vybitý akumulátor).

Příklady:

Nezlob se, ale na to už mi nevybyl čas.

Šetřili jsme a tak nám naštěstí vybyly nějaké peníze.

Neznámí vandalové vybili místní hospodu.

Co kdyby sis tu přebytečnou energii vybil se mnou v posilovně?

Nemohla jsem ti zavolat, protože jsem měla úplně vybitý mobil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému