Za syrova × zasyrova

Výraz „za syrova“ patří mezi příslovce. Za syrova použijeme, chceme-li o nějaké potravině říct, že není upravená, zvláště pak tepelně. Slovem syrový také můžeme sdělit, že je venku chladno a vlhko (syrová zima), stejně tak jej použijeme v případě, že je něco nezkrášlené (syrová skutečnost).

Pravopis a etymologie

Za syrova můžeme psát pouze zvlášť. Nejedná se o příslovečnou spřežku! V případech, kdy váháme, jestli se o spřežku jedná, či nikoliv, lze nahlédnout do Slovníku spisovné češtiny nebo do Pravidel českého pravopisu. Pokud v příručkách daný výraz nenalezneme, v mnoha případech jde o dvě samostatná slova, a z toho důvodu je píšeme zvlášť. Přesně tento případ je výraz „za syrova“.

Etymologie

Výraz syrový má původ v indoevropském suHro-, což zřejmě dříve znamenalo vlhký. Syrový v různých obměnách prochází spoustou jazyků – staročeské syrový, syrovost i syrý (nevyzrálý, hloupý), syrově (chladně), lužické syry (vlhký, syrový), ruské syrój (vlhký, syrový), srbské a chorvatské sȉrov (syrový, surový), staroslověnské syrъ (vlhký).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz syrový, jsou: sychravý, vlhký, nekultivovaný, primitivní, nezkrášlený.

Příkladové věty

Už z okna jsem viděla, že trávu i auta pokryla jinovatka, a když jsem vylezla ven, vzduch byl ještě syrový.

Jíst jen syrovou stravu se dnes moderně označuje jako raw.

Zeleninu konzumuji za syrova.

Maso upravíme ještě za syrova.

Mrkev je nejlepší za syrova.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – syrový. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=syrov%C3%BD
Pošli tento příspěvek svému blízkému