Zbýt × zbít

Obě varianty jsou pravopisně správně, je ale nutné dávat si pozor na to, abychom je užili ve správném významu.

Zbýt používáme ve smyslu zůstat někde jako poslední část celku nebo zůstat jako pokračování něčeho, jako stopa po něčem.

Pomůckou zde může být třetí osoba jednotného čísla zbude, tvar obsahující podobu bude signalizuje vždy psaní „y“.

Sloveso zbít označuje děj, kdy je něco (někdo) důkladně zmláceno, ztlučeno.

Příklady:

Upekla jsem švestkový koláč, ale na zítra tu zbyly už jen dva kousky.

Po jeho smrti po něm zbyly jenom dluhy.

Lupiči ho zbili tak, že musel být odvezen do nemocnice.

Pošli tento příspěvek svému blízkému