Sv. Valentýn × sv. valentýn

Jak se správně označuje svátek všech zamilovaných? A jak se pravopisně korektně píše světec, který dal své jméno právě tomuto známého svátku? Jedinou správnou variantou je sv. Valentýn s velkým počátečním písmenem.

Velké písmeno píšeme v případě, že máme na mysli samotného světce svatého Valentýna jako historickou osobnost, jedná se tedy o vlastní jméno jedné konkrétní osoby. Velké písmeno je pak vyžadováno, i pokud hovoříme o svátku lásky, který je pojmenován právě po knězi Valentýnovi a připadá na 14. února každého roku.

I zde je zdůvodněním pravopisu název jednoho určitého jevu (dne) odvozeného od vlastního jména. Jediným přijatelným tvarem s malým počátečním písmenem je valentýnka neboli valentýnské přání, lístek s přáním ke svátku zamilovaných.

Příklady:

Letos oslavíme svátek svatého Valentýna romantickou večeří.

Dle legendy Valentýn tajně oddával mladé páry, a proto byl zatčen a popraven.

Našla jsem ve schránce krásnou valentýnku od neznámého ctitele.

Pošli tento příspěvek svému blízkému