Bůh sám ví × Bůhsámví

U výrazů jako „bůhvíjak“ a  „bůhvíkdy“ můžeme použít pravidlo, že pokud je slovo „Bůh“ rozvinuto přívlastkem, v tomto případě je jím „sám“, píšeme zvlášť. Správně pravopisně je tedy varianta, která se píše odděleně.

Příklad:

Bůh sám ví, kdy má zasáhnout a kdy jen přihlížet.

Pošli tento příspěvek svému blízkému