Význam slova - testy

0% Splněno
13 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Významu slova se věnuje lingvistická disciplína, které říkáme lexikologie. Tato věda se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním. Základy lexikologie se probírají již na prvním stupni základní školy. Jedná se o celkem nenáročnou a oblíbenou látku, která se později na střední škole dále rozšiřuje.

Připravili jsme pro vás sadu cvičení, na kterých si můžete procvičit určování významu slova. V případě, že si nejste jisti pravidly, doporučujeme vám náš souhrnný přehled v této sekci.  Významové vztahy mezi slovy:

SYNONYMA = Slova souznačná, tj. se stejným nebo podobným významem.

  • chata – chalupa
  • vesnice – víska
  • pes – hafan

ANTONYMA = Slova opačného významu.

  • den – noc
  • světlý – tmavý
  • hodný – zlý

HOMONYMA = Slova souzvučná, mají stejnou podobu (stejně znějí), ale mají různý význam a původ.

  • kolej – stopa po kole, ubytování, železniční
  • pas – cestovní doklad i část těla
  • granát – zbraň i tmavě červený drahokam