Mně × mě

Skloňování zájmena , je pro mnoho Čechů oříškem. Dle pravidel je tomu tak, že ve 2. a 4. pádu používáme tvar mě a ve 3. a 6. pádu tvar mně. Jenže komu by se chtělo neustále určovat pády, když to jde i jednodušeji. Máme pro vás dvě užitečné pomůcky.

Metoda nahrazování

1) Skloňované zájmeno já (mně/mě) nahraďte zájmenem ty. Podle poslechu (délky slova ty/tobě) dáte i vhodný tvar mě/mně. V následující větě bude mně (nebo mi), protože si můžete dané zájmeno nahradit slovíčkem tobě (tedy dlouhým tvarem).

Podej mně pero. (poděj tobě pero)

Miluje . (miluje tebe)

Metoda zapamatování

2) Když si zapamatujete tuto větu, neuděláte už chybu:

Pomni, abys nezapomněl, že pomněnka se píše M N Ě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému